Hataraku Maousama! High School!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hataraku Maousama! High School!

Thể Loại Truyện : Fantasy, School Life, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 25-08,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 322

Tóm tắt:

Update later

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/11/2012

Chapter 2

06/11/2012

Chapter 3

12/01/2013

Chapter 4

13/06/2013

Chapter 5

13/06/2013

Chapter 6

13/06/2013

Chapter 7

13/06/2013

Chapter 8

13/06/2013

Chapter 9

13/06/2013

Chapter 10

14/06/2014

Chapter 11.5

14/06/2014

Chapter 12

14/06/2014

Chapter 13

14/06/2014

Chapter 14

10/08/2014

Chapter 15

25/08/2014

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017