Hatsukoi Dandelion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hatsukoi Dandelion

Thể Loại Truyện : Fantasy, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 01-08,2015

Ngày cập nhật: 16-08,2017 (6 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 299

Tóm tắt:

Xem đi dòi biết :v.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5.5

16/08/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 4

01/08/2015

Chapter 3

24/05/2015

Chapter 2

03/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/02/2015

Chapter 2

03/05/2015

Chapter 3

24/05/2015

Chapter 4

01/08/2015

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 5.5

16/08/2017
Top