Haunted School - Ngôi Trường Ma Ám
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Haunted School - Ngôi Trường Ma Ám

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 296

Tóm tắt:

Câu chuyện về đêm ở một trường học với các học sinh bá đạo có thể điều khiển linh hồn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016
Top