Hayachine
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hayachine

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other

Ngày tạo: 10-07,2014

Ngày cập nhật: 10-07,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 108

Tóm tắt:

Một câu chuyện nhẹ nhàng  Hãy đọc và cảm nhận

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

10/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/07/2014