Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Romance, Shoujo, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 18-11,2018 (83 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 840

Tóm tắt:

Nữ chính tự sát rồi xuyên việt vào trong trò chơi tình cảm có vô số mỹ nam.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 82

18/11/2018

Chapter 81

17/11/2018

Chapter 80

22/10/2018

Chapter 79

19/10/2018

Chapter 78

17/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

03/08/2017

Chapter 11

04/08/2017

Chapter 12

08/11/2017

Chapter 13

19/11/2017

Chapter 14

05/12/2017

Chapter 14.2

02/01/2018

Chapter 15

08/01/2018

Chapter 16

09/01/2018

Chapter 17

10/01/2018

Chapter 18

25/01/2018

Chapter 19

28/01/2018

Chapter 20

11/02/2018

Chapter 21

11/02/2018

Chapter 22

12/02/2018

Chapter 23

14/02/2018

Chapter 24

14/02/2018

Chapter 25

15/02/2018

Chapter 26

15/02/2018

Chapter 27

13/03/2018

Chapter 28

14/03/2018

Chapter 29

18/03/2018

Chapter 30

21/03/2018

Chapter 31

24/03/2018

Chapter 32

06/05/2018

Chapter 33

08/05/2018

Chapter 35

08/05/2018

Chapter 35

11/05/2018

Chapter 36

18/05/2018

Chapter 37

21/05/2018

Chapter 38

29/05/2018

Chapter 39

01/06/2018
Top