Heart Of A Dragon
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Heart Of A Dragon

Thể Loại Truyện : Manhwa, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 553

Tóm tắt:

Đã được 70 năm từ khi cuộc chiến giữa con người và loài rồng kết thúc. Một ngày nọ, một con rồng bị thương từ đâu bay tới trước mặt cô bé Koon… Túm váy lại, đây là cuộc phiêu lưu giữa người và rồng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017
Top