Heian Koi Emaki
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Heian Koi Emaki

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 01-10,2017 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 368

Tóm tắt:

Miko là một người học việc để trở thành một phù thủy, nhưng một ngày, cô phải thực hiện trừ tà trên một siêu đẹp trai ...?!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

01/10/2017

Chapter 7

25/09/2017

Chapter 6

07/09/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

07/09/2017

Chapter 7

25/09/2017

Chapter 8

01/10/2017
Top