Hello Mister Teddy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hello Mister Teddy

Thể Loại Truyện : Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-04,2015

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 562

Tóm tắt:

Chuyện kể về một ông Mafia thích mấy thứ moe

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/05/2014

Chapter 2

26/05/2014

Chapter 3

08/03/2015

Chapter 4

27/04/2015

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017
Top