Her Temptation
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Her Temptation

Thể Loại Truyện : One Shot, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-08,2013

Ngày cập nhật: 27-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 171

Tóm tắt:

Mishina Yuno là một cô học sinh trung học bình thường chỉ trừ một việc cô chỉ thích con gái, nhưng cô muốn luôn dấu chuyện đó cho đến khi tốt ngiệp và ra ở riêng nhưnrg rồi cô học sinh mới đến với ước mơ "biến Nhật Bản thành đất nước nơi tình yêu tự do ngự trị" đã thay làm đổi điều đó...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/08/2013
Top