Hero Killer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hero Killer

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 69

Tóm tắt:

Một thanh niên đi xử a hùng :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016
Top