Hetalia World ☆ Stars
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hetalia World ☆ Stars

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 26-10,2014

Ngày cập nhật: 26-10,2014 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 526

Tóm tắt:

1 serie Hetalia mới của Himamura- sensei <3 không cần phải nói nhiều về nội dung nữa nhỉ :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

26/10/2014

Chapter 8

22/10/2014

Chapter 7

22/10/2014

Chapter 6

12/10/2014

Chapter 5

11/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/09/2014

Chapter 2

29/09/2014

Chapter 3

02/10/2014

Chapter 4

11/10/2014

Chapter 5

11/10/2014

Chapter 6

12/10/2014

Chapter 7

22/10/2014

Chapter 8

22/10/2014

Chapter 9

26/10/2014
Top