Hidarite no Love Letter
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hidarite no Love Letter

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Shoujo

Ngày tạo: 12-10,2014

Ngày cập nhật: 12-10,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 262

Tóm tắt:

Tuyển tập của các bộ one shot.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

12/10/2014

Chapter 2

27/09/2014

Chapter 1

21/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/09/2014

Chapter 2

27/09/2014

Chapter 3

12/10/2014