Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural, Action, Adventure

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 18-11,2015 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 384

Tóm tắt:

Thượng cổ thần khí Hiên Viên Kiếm, Quét sạch yêu ma,Tu bổ thiên ngân, cứu vớt muôn dân Câu chuyện bắt đầu từ một lũ nhóc to gan xông vào Hắc Phong Ma Động... Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

18/11/2015

Chapter 15

18/11/2015

Chapter 14

06/10/2015

Chapter 13

05/10/2015

Chapter 12

23/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/08/2015

Chapter 2

31/08/2015

Chapter 3

01/09/2015

Chapter 4

03/09/2015

Chapter 5

08/09/2015

Chapter 6

08/09/2015

Chapter 7

10/09/2015

Chapter 8

12/09/2015

Chapter 9

16/09/2015

Chapter 10

17/09/2015

Chapter 11

18/09/2015

Chapter 12

23/09/2015

Chapter 13

05/10/2015

Chapter 14

06/10/2015

Chapter 15

18/11/2015

Chapter 16

18/11/2015
Top