Hiếu Hạnh Xuất Thế
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hiếu Hạnh Xuất Thế

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 164

Tóm tắt:

Nếu chỉ phụng dưỡng cha mẹ về vật chất thì chưa đủ, mà phải biết hướng cho cha mẹ làm các điều lành, tránh những nghiệp ác, thọ trì Tam quy, ngũ giới, thực hành lời Phật dạy để có được đời sống an lạc, hạnh phúc. Đó mới là sự báo hiếu rốt ráo cao đẹp.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top