High School of Dead
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

High School of Dead

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 30-03,2013

Ngày cập nhật: 30-03,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 60

Tóm tắt:

vao se ro

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top