Hình Nhân Đế Quốc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hình Nhân Đế Quốc

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Shoujo

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 14-08,2017 (22 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 688

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

14/08/2017

Chapter 21

14/08/2017

Chapter 20

14/08/2017

Chapter 19

12/08/2017

Chapter 18

12/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

01/08/2017

Chapter 17

01/08/2017

Chapter 18

12/08/2017

Chapter 19

12/08/2017

Chapter 20

14/08/2017

Chapter 21

14/08/2017

Chapter 22

14/08/2017
Top