Hirunaka no Ryuusei
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hirunaka no Ryuusei

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-02,2015

Ngày cập nhật: 17-10,2017 (83 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 2,434

Tóm tắt:

"Ban ngày đúng là không thể nhìn thấy những ngôi sao nhỉ?" . . .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 78.5

17/10/2017

Chapter 78.4

27/11/2016

Chapter 78.3

27/11/2016

Chapter 78.2

27/11/2016

Chapter 78.5

27/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/09/2012

Chapter 2

05/09/2012

Chapter 3

05/09/2012

Chapter 4

05/09/2012

Chapter 5

29/10/2012

Chapter 6

11/11/2012

Chapter 7

28/01/2013

Chapter 8

19/02/2013

Chapter 9

12/03/2013

Chapter 10

16/04/2013

Chapter 11

17/06/2013

Chapter 12

24/09/2013

Chapter 13

03/10/2013

Chapter 14

05/11/2013

Chapter 15

11/11/2013

Chapter 16

19/11/2013

Chapter 17

26/11/2013

Chapter 18

03/12/2013

Chapter 19

03/01/2014

Chapter 20

07/01/2014

Chapter 21

07/01/2014

Chapter 22

21/02/2014

Chapter 23

21/02/2014

Chapter 24

21/02/2014

Chapter 25

21/02/2014

Chapter 26

21/02/2014

Chapter 27

13/05/2014

Chapter 28

06/06/2014

Chapter 29

20/06/2014

Chapter 30

25/06/2014

Chapter 31

08/07/2014

Chapter 32

09/07/2014

Chapter 33

11/07/2014

Chapter 34

14/07/2014

Chapter 35

16/07/2014

Chapter 36

19/07/2014

Chapter 37

20/08/2014

Chapter 38

15/09/2014

Chapter 39

16/10/2014

Chapter 40

Top