his body temperature, her long sigh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

his body temperature, her long sigh

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo, Smut

Ngày tạo: 15-06,2012

Ngày cập nhật: 15-06,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 180

Tóm tắt:

Đây là một trong những tác phẩm hay của Asami Miyabi. Không coi uổng đời :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

15/06/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/06/2012
Top