history is strongest disciple kenichi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

history is strongest disciple kenichi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Martial Arts, School Life, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 86

Tóm tắt:

như bản fulllink full http://blogtruyen.com/253/historys-strongest-disciple-kenichi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 383.5

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 383.5

28/07/2017
Top