Hỏa Long Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hỏa Long Ký

Thể Loại Truyện : Manhua, Other

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 24-10,2018 (172 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 657

Tóm tắt:

Kiếp trước Cùng Thiên ngàn năm tu luyện, lí dược Long Môn,hóa th, lại tao tính thành Rồng,lại bị tính kế, bị chúng bạn xa lánh, chết không toàn thây. Nay trọng sinh, tuyên thệ hoàn trả gấp trăm lần cho những người phụ hắn, lại phát hiện âm mưu toan tính ngấm ngầm. . . .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 178

14/10/2018

Chapter 177

14/10/2018

Chapter 176

14/10/2018

Chapter 175

14/10/2018

Chapter 174

14/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/12/2017

Chapter 3

27/12/2017

Chapter 4

27/12/2017

Chapter 5

27/12/2017

Chapter 6

27/12/2017

Chapter 7

27/12/2017

Chapter 8

27/12/2017

Chapter 9

27/12/2017

Chapter 10

27/12/2017

Chapter 11

27/12/2017

Chapter 12

27/12/2017

Chapter 13

27/12/2017

Chapter 14

27/12/2017

Chapter 15

27/12/2017

Chapter 16

27/12/2017

Chapter 17

27/12/2017

Chapter 18

27/12/2017

Chapter 19

27/12/2017

Chapter 20

28/12/2017

Chapter 21

03/01/2018

Chapter 22

04/01/2018

Chapter 23

04/01/2018

Chapter 24

04/01/2018

Chapter 25

08/01/2018

Chapter 26

08/01/2018

Chapter 27

08/01/2018

Chapter 28

08/01/2018

Chapter 29

12/01/2018

Chapter 30

12/01/2018

Chapter 31

02/02/2018

Chapter 32

02/03/2018

Chapter 34

22/03/2018

Chapter 38

22/03/2018

Chapter 39

22/03/2018

Chapter 40

22/03/2018

Chapter 41

23/03/2018

Chapter 42

23/03/2018

Chapter 43

23/03/2018

Chapter 44

24/03/2018
Top