Hồ Thoại Hồ Thuyết
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hồ Thoại Hồ Thuyết

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 24-12,2018 (47 - chap) - Full Bộ

Rate: 6

Số lần đọc: 973

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 80

24/12/2018

Chapter 79

23/12/2018

Chapter 78

20/12/2018

Chapter 77

19/12/2018

Chapter 76

18/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 13.2

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

22/08/2017

Chapter 19

17/09/2017

Chapter 20

02/10/2017

Chapter 21

27/11/2017

Chapter 22

01/12/2017

Chapter 23

13/12/2017

Chapter 24

08/01/2018

Chapter 25

09/01/2018

Chapter 26

30/05/2018

Chapter 27

05/07/2018

Chapter 28

13/07/2018

Chapter 29

11/11/2018

Chapter 30

15/11/2018

Chapter 65

15/11/2018

Chapter 66

19/11/2018

Chapter 67

21/11/2018

Chapter 68

23/11/2018

Chapter 69

01/12/2018

Chapter 70

04/12/2018

Chapter 71

07/12/2018

Chapter 72

08/12/2018

Chapter 73

10/12/2018
Top