Hoa Phi Hoa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoa Phi Hoa

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 22-05,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,828

Tóm tắt:

Mạch truyện là kế hoạch do Hoàng Đế tạo dựng nên (Hiểu chết liền…). Đây là một câu chuyện được phát triển dựa theo quá trình: ức hiếp và bị ức hiếp. Bối cảnh của “Hoa Phi Hoa” hoàn toàn là hư cấu, bởi vậy bất luận trong truyện xảy ra điều gì…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

20/01/2015

Chapter 5

22/01/2015

Chapter 6

24/01/2015

Chapter 7

27/01/2015

Chapter 8

29/01/2015

Chapter 9

31/01/2015

Chapter 10

03/02/2015

Chapter 11

07/02/2015

Chapter 12

07/02/2015

Chapter 13

26/02/2015

Chapter 14

26/02/2015

Chapter 15

28/02/2015

Chapter 16

03/03/2015

Chapter 17

05/03/2015

Chapter 18

07/03/2015

Chapter 19

11/03/2015

Chapter 20

12/03/2015

Chapter 21

14/03/2015

Chapter 22

17/03/2015

Chapter 23

19/03/2015

Chapter 24

22/03/2015

Chapter 25

24/03/2015

Chapter 26

08/04/2015

Chapter 27

15/04/2015

Chapter 28

30/04/2015

Chapter 29

03/05/2015

Ngoại Truyện 1

12/05/2015

Ngoại Truyện 2

22/05/2015

Ngoại Truyện 3

27/11/2016
Top