Hoa và ôn thần
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoa và ôn thần

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 11-08,2017

Ngày cập nhật: 26-10,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 491

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung : Linh hoa sau khi mất đi tất cả đã gặp Ôn Thần Yêu Lợi . Từ đó , cuộc đời này , không cách nào cùng hắn phân ly .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

26/10/2017

Chapter 10

21/10/2017

Chapter 9

01/10/2017

Chapter 8

22/09/2017

Chapter 7

22/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/08/2017

Chapter 2

20/08/2017

Chapter 3

25/08/2017

Chapter 4

02/09/2017

Chapter 5

04/09/2017

Chapter 6

22/09/2017

Chapter 7

22/09/2017

Chapter 8

22/09/2017

Chapter 9

01/10/2017

Chapter 10

21/10/2017

Chapter 11

26/10/2017
Top