Hoàng Đế Thiên Tài
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàng Đế Thiên Tài

Thể Loại Truyện : Adventure, Comedy

Ngày tạo: 09-12,2012

Ngày cập nhật: 09-12,2012 (10 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 493

Tóm tắt:

Update...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

09/12/2012

Chapter 9

09/12/2012

Chapter 8

09/12/2012

Chapter 7

09/12/2012

Chapter 6

09/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/12/2012

Chapter 2

09/12/2012

Chapter 3

09/12/2012

Chapter 4

09/12/2012

Chapter 5

09/12/2012

Chapter 6

09/12/2012

Chapter 7

09/12/2012

Chapter 8

09/12/2012

Chapter 9

09/12/2012

Chapter 10

09/12/2012
Top