Hoàng Phi Hồng Phần 2 - Đảo Thuyền Quân
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàng Phi Hồng Phần 2 - Đảo Thuyền Quân

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 83

Tóm tắt:

Phi Hồng được triều đình giao nhiệm vụ đưa tận tay bức thư do chính hoàng thượng ngự bút đến đề đốc Thụy Vân . Đi cùng với Phi Hồng là Đan Đan và Từ Phương, vì ngoài giao thư, tướng quân Âu Lâm cử 3 người đi để điều tra tình hình thủy quân . Âm mưu, thủ đoạn và những rối ren trong nội bộ thủy quân ... cụ thể ra sao, xem rồi sẽ rõ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9.1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 9.1

27/11/2016
Top