Hoàng Phi Hồng phần IV
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàng Phi Hồng phần IV

Thể Loại Truyện : Tragedy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 07-11,2015

Ngày cập nhật: 07-02,2018 (109 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,547

Tóm tắt:

Đây là Chap 40 của series truyện Tekken Chinmi Legends (nghĩa là vẫn thuộc Hoàng phi hồng phần 3 : giải cứu công chúa ) nhưng mọi chuyện ở phần công chúa đó đã kết thúc tốt đẹp , Câu chuyện lại bắt đầu với một cuộc phiêu lưu mới đối với Chinmi ( còn gọi là :Phi Hồng , Đại Hùng , Trần mẫn ... ) nên mình mạo muội tách ra riêng thành một bài đăng mới và đặt là Hoàng Phi Hồng Phần 4 cho mạch lạc Nội dung thì khỏi nói , kịch tính , hấp dẫn , ý nghĩa và đầy những pha võ thuật được vẽ rất đẹp mắt ... Hầu như Ai đã từng đọc qua bất cứ phần nào của loạt truyện này đều tìm toàn bộ các phần khác để đọc !!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 134

07/02/2018

Chapter 133

07/02/2018

Chapter 132

05/02/2018

Chapter 131

05/02/2018

Chapter 128

16/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 14

11/09/2015

Chapter 15

11/09/2015

Chapter 16

11/09/2015

Chapter 17

11/09/2015

Chapter 18

11/09/2015

Chapter 19

11/09/2015

Chapter 20

11/09/2015

Chapter 21

11/09/2015

Chapter 22

11/09/2015

Chapter 23

11/09/2015

Chapter 24

11/09/2015

Chapter 25

11/09/2015

Chapter 26

11/09/2015

Chapter 27

11/09/2015

Chapter 28

11/09/2015

Chapter 29

11/09/2015

Chapter 30

11/09/2015

Chapter 31

11/09/2015

Chapter 32

11/09/2015

Chapter 33

11/09/2015

Chapter 34

11/09/2015

Chapter 35

11/09/2015

Chapter 36

11/09/2015

Chapter 37

11/09/2015

Chapter 38

11/09/2015

Chapter 39

11/09/2015

Chapter 40

11/09/2015

Chapter 41

11/09/2015

Chapter 42

11/09/2015

Chapter 43

11/09/2015

Chapter 44

11/09/2015

Chapter 45

11/09/2015

Chapter 46

11/09/2015

Chapter 47

11/09/2015

Chapter 48

11/09/2015

Chapter 49

11/09/2015

Chapter 50

11/09/2015

Chapter 51

11/09/2015

Chapter 52

11/09/2015

Chapter 53

11/09/2015
Top