Hoàng tử Mèo Đáng Ghét
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàng tử Mèo Đáng Ghét

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 30-03,2015

Ngày cập nhật: 30-03,2015 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 194

Tóm tắt:

Người thuê nhà của chúng tôi là một chàng hoàng tử mèo đáng ghét (nhưng rất đẹp trai)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

30/03/2015

Chapter 3

29/03/2015

Chapter 2

28/03/2015

Chapter 1

27/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/03/2015

Chapter 2

28/03/2015

Chapter 3

29/03/2015

Chapter 4

30/03/2015
Top