Hoàng Tử Tuấn Tú
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàng Tử Tuấn Tú

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 235

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3

15/11/2015

Chapter 2

15/11/2015

Chapter 1

03/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/08/2015

Chapter 2

15/11/2015

Chapter 3

15/11/2015

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017
Top