Học thêm nhiều nữa về FGO qua Manga
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Học thêm nhiều nữa về FGO qua Manga

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 171

Tóm tắt:

Học thêm nhiều nữa về FGO qua Manga! Phần tiếp theo của "Học chơi FGO bằng Manga!". Đảm bảo phần này không chỉ 15 chap. Tiến độ: 2-3 chap/ ngày (có khi không làm được) Phần 1: http://blogtruyen.com/16235/hoc-choi-fate-grand-order-cung-manga

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 1

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017
Top