Học Viện Mỹ Nam Số 7
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Học Viện Mỹ Nam Số 7

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, School Life, Comedy

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (60 - chap) - Full Bộ

Rate: 6

Số lần đọc: 574

Tóm tắt:

Có một học viện thế này, soái ca chạy đầy đường! Tĩnh Bao Bao, trúng phải vận phân chó mà, chẳng những thuận lợi vào được học viện, còn câu được ngũ đại mỹ nam danh tiếng gần xa này!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

28/07/2017

Chapter 59

28/07/2017

Chapter 58

28/07/2017

Chapter 57

28/07/2017

Chapter 56

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

15/01/2017

Chapter 22

15/01/2017

Chapter 23

15/01/2017

Chapter 24

15/01/2017

Chapter 25

15/01/2017

Chapter 26

18/01/2017

Chapter 27

18/01/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top