Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Love Of Firos You
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Love Of Firos You

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Action

Ngày tạo: 17-10,2015

Ngày cập nhật: 17-10,2015 (40 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,846

Tóm tắt:

Không dựa dẫm vào con trai! Sống bằng thực lực của mình, là quan niệm sống của Chikazu Dojizu. Chikazu vì trả món nợ cho ba mà giấu công ty làm phục vụ ở quán nước. Suốt 22 năm mà gần như không có bạn trai
Bất ngờ xuất hiện một giám đốc là Hokuto, với lời đề nghị sẽ trả nợ cho Chikazu với điều kiện cô ấy kết hôn với mình. Dù không muốn nhưng Chikazu vẫn đồng ý điều kiện đó.
Sau khi đăng ký kết hôn, hai người bắt đầu cuộc sống bí mật. Trong lúc đó, Chikazu đã bắt đầu cảm nhận được

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

17/10/2015

Chapter 39

17/10/2015

Chapter 38

17/10/2015

Chapter 37

17/10/2015

Chapter 36

17/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/01/2015

Chapter 2

27/01/2015

Chapter 3

27/01/2015

Chapter 4

27/01/2015

Chapter 5

27/01/2015

Chapter 6

30/01/2015

Chapter 7

01/02/2015

Chapter 8

01/02/2015

Chapter 9

02/02/2015

Chapter 10

04/02/2015

Chapter 11

07/02/2015

Chapter 12

08/02/2015

Chapter 13

09/02/2015

Chapter 14

13/02/2015

Chapter 15

16/02/2015

Chapter 16

17/02/2015

Chapter 17

18/02/2015

Chapter 18

21/02/2015

Chapter 19

24/02/2015

Chapter 20

26/02/2015

Chapter 21

01/03/2015

Chapter 22

06/03/2015

Chapter 23

15/03/2015

Chapter 24

24/03/2015

Chapter 25

28/03/2015

Chapter 26

29/03/2015

Chapter 27

30/03/2015

Chapter 28

05/04/2015

Chapter 29

17/10/2015

Chapter 30

17/10/2015

Chapter 31

17/10/2015

Chapter 32

17/10/2015

Chapter 33

17/10/2015

Chapter 34

17/10/2015

Chapter 35

17/10/2015

Chapter 36

17/10/2015

Chapter 37

17/10/2015

Chapter 38

17/10/2015

Chapter 39

17/10/2015

Chapter 40

17/10/2015
Top