Honey Buddy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Honey Buddy

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 12-08,2015

Ngày cập nhật: 12-08,2015 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 166

Tóm tắt:

Rơi vào lưới tình của Yankee và phong cách Yankee cũ.Mộ tam giác tính yêu có là một sự phiền hà hay gì ( theo cách nghĩ của Yankee)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

12/08/2015

Chapter 2

19/07/2015

Chapter 1

15/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/07/2015

Chapter 2

19/07/2015

Chapter 3

12/08/2015
Top