Horimiya
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Horimiya

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 11-07,2018 (89 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,281

Tóm tắt:

Mỗi người đều có một mặt không muốn cho người khác biết...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 88

10/07/2018

Chapter 87

10/07/2018

Chapter 86

10/07/2018

Chapter 85

10/07/2018

Chapter 89

10/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/11/2012

Chapter 2

29/11/2012

Chapter 3

09/12/2012

Chapter 4

22/12/2012

Chapter 5

29/12/2012

Chapter 6

02/01/2013

Chapter 7

05/01/2013

Chapter 8

21/01/2013

Chapter 9

03/03/2013

Chapter 10

03/03/2013

Chapter 11

01/04/2013

Chapter 12

08/05/2013

Chapter 13

08/06/2013

Chapter 14

07/07/2013

Chapter 15

21/07/2013

Chapter 16

26/07/2013

Chapter 17

12/08/2013

Chapter 18

21/08/2013

Chapter 19

21/08/2013

Chapter 20

12/10/2013

Chapter 21

16/10/2013

Chapter 22

19/10/2013

Chapter 23

26/10/2013

Chapter 24

01/11/2013

Chapter 25

07/12/2013

Chapter 26

31/12/2013

Chapter 27

05/02/2014

Chapter 28

28/03/2014

Chapter 29

19/05/2014

Chapter 30

22/06/2014

Chapter 31

23/06/2014

Chapter 32

24/06/2014

Chapter 33

26/06/2014

Chapter 34

02/07/2014

Chapter 35

13/07/2014

Chapter 36

13/07/2014

Chapter 37

13/07/2014

Chapter 38

06/08/2014

Chapter 39

02/10/2014

Chapter 40

Top