Horror Show
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Horror Show

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 673

Tóm tắt:

Mẫu truyện tranh kinh dị, hư cấu...nhưng vừa đủ để mất ngủ đêm khuya...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017
Top