Hostage – Akiba Jirou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hostage – Akiba Jirou

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 17-07,2013

Ngày cập nhật: 17-07,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 125

Tóm tắt:

đọc là biết!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

17/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/07/2013
Top