Hương Mật Trầm Trầm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hương Mật Trầm Trầm

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 13-11,2015

Ngày cập nhật: 12-11,2018 (59 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 606

Tóm tắt:

Hoa đã nở, cửa ổ đã mở nhưng vì ao không nhìn thấy chàng Thấy được chàng, nghe được tiếng chàng nói nhưng lại không thể nói yêu chàng Thật...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 104

12/11/2018

Chapter 103

12/11/2018

Chapter 102

12/11/2018

Chapter 101

12/11/2018

Chapter 100

07/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5.1

28/07/2017

Chapter 5.2

28/07/2017

Chapter 6.1

28/07/2017

Chapter 6.2

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

07/05/2018

Chapter 73

26/05/2018

Chapter 74

29/05/2018

Chapter 75

27/06/2018

Chapter 76

28/06/2018

Chapter 77

29/06/2018

Chapter 78

02/07/2018

Chapter 79

03/07/2018

Chapter 80

03/07/2018

Chapter 81

03/07/2018

Chapter 82

11/07/2018

Chapter 83

11/08/2018

Chapter 84

14/08/2018

Chapter 85

19/08/2018
Top