Hướng Tới Ánh Mặt Trời
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hướng Tới Ánh Mặt Trời

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2018 (90 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,824

Tóm tắt:

Truyện nằm trong top 10 truyện hay nhất Trung Quốc...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 87 - End

07/01/2018

Chapter 86

21/12/2017

Chapter 85

17/12/2017

Chapter 84

13/12/2017

Chapter 83

10/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 33.5

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016