Huyền Vũ Luyến Ca: Vạn Vật Sinh Linh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Huyền Vũ Luyến Ca: Vạn Vật Sinh Linh

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 06-11,2018 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 383

Tóm tắt:

Cập nhật sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22.2

06/11/2018

Chapter 22.1

23/10/2018

Chapter 21.2

03/10/2018

Chapter 21.1

25/09/2018

Chapter 20.2

07/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 1.5

15/01/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 2.5

28/07/2017

Chapter 3.1

28/07/2017

Chapter 3.2

28/07/2017

Chapter 4.1

28/07/2017

Chapter 4.2

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 5.1

28/07/2017

Chapter 5.2

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7.1

28/07/2017

Chapter 7.2

28/07/2017

Chapter 8

17/08/2017

Chapter 9

27/08/2017

Chapter 10

23/09/2017

Chapter 1.1

23/09/2017

Chapter 6.1

23/09/2017

Chapter 13

15/01/2018

Chapter 14

14/02/2018

Chapter 15

19/03/2018

Chapter 16

13/04/2018

Chapter 17

16/05/2018

Chapter 18

13/06/2018

Chapter 18.1

25/06/2018

Chapter 19.1

25/07/2018

Chapter 19.2

15/08/2018

Chapter 20.1

21/08/2018

Chapter 20.2

07/09/2018

Chapter 21.1

25/09/2018

Chapter 21.2

03/10/2018

Chapter 22.1

23/10/2018

Chapter 22.2

06/11/2018
Top