Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Manhua, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 20-07,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 398

Tóm tắt:

Ngoại truyện Huyết Tộc Cấm Vực, còn truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017