Hwarang - The Hidden Story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hwarang - The Hidden Story

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Romance, Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 76

Tóm tắt:

Nội dung không khác phim Hoa Kiếm Hwarang là mấy :) link phim http://bilutv.com/phim/hoa-kiem-hwarang-3587.html

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017
Top