Hybrid Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hybrid Boy

Thể Loại Truyện : Gender Bender, One Shot, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 10-07,2014

Ngày cập nhật: 10-07,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 149

Tóm tắt:

    Trap Rule The World!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

10/07/2014

Chapter 1

10/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/07/2014

Chapter 2

10/07/2014
Top