Hyperdimension Neptunia - Hello New World
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hyperdimension Neptunia - Hello New World

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 342

Tóm tắt:

Đây là một bản spin-off của series game cùng tên.Vùng đất Gamindustri được chia làm 4 quốc gia: Planeptune, Lastation, Lowee, và Leanbox, mỗi quốc gia được đặt dưới sự cai quản của một nữ thần. Đây là những mẩu chuyện về cuộc sống của 4 nữ thần, sau khi hiệp định hòa bình được kí kết. Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 3.5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 4.5

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016
Top