I am a Hero
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

I am a Hero

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Psychological, Seinen, Tragedy, Other

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (116 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,913

Tóm tắt:

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 115

27/11/2016

Chapter 116

27/11/2016

Chapter 114

27/11/2016

Chapter 113

27/11/2016

Chapter 112

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/07/2012

Chapter 2

09/07/2012

Chapter 3

09/07/2012

Chapter 4

09/07/2012

Chapter 5

09/07/2012

Chapter 6

09/07/2012

Chapter 7

09/07/2012

Chapter 8

09/07/2012

Chapter 9

09/07/2012

Chapter 10

13/11/2012

Chapter 11

13/11/2012

Chapter 12

13/11/2012

Chapter 13

25/11/2012

Chapter 14

10/12/2012

Chapter 15

13/03/2013

Chapter 16

17/03/2013

Chapter 17

20/03/2013

Chapter 18

06/05/2013

Chapter 19

12/05/2013

Chapter 20

24/05/2013

Chapter 21

31/05/2013

Chapter 22

06/06/2013

Chapter 23

15/06/2013

Chapter 24

24/06/2013

Chapter 25

29/06/2013

Chapter 26

29/06/2013

Chapter 27

29/06/2013

Chapter 28

29/06/2013

Chapter 29

29/06/2013

Chapter 30

26/09/2013

Chapter 31

26/09/2013

Chapter 32

26/09/2013

Chapter 33

26/09/2013

Chapter 34

15/08/2014

Chapter 35

20/08/2014

Chapter 36

21/08/2014

Chapter 37

23/08/2014

Chapter 38

24/08/2014

Chapter 39

27/08/2014

Chapter 40

06/09/2014
Top