I Am A Hero in OSAKA
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

I Am A Hero in OSAKA

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Seinen, Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 240

Tóm tắt:

1 trẻ trâu liệu có cân được cả thế giới? còn như thế nào phải xem mới biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Top