I Don't Want This Kind of Hero
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

I Don't Want This Kind of Hero

Thể Loại Truyện : Manhwa, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 11-08,2014

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 208

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

08/01/2017

Chapter 1

11/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/08/2014

Chapter 0

08/01/2017
Top