I Kissed You Just Now
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

I Kissed You Just Now

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 02-04,2015

Ngày cập nhật: 02-04,2015 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 402

Tóm tắt:

Một giây... để tình bạn hóa thành tình yêu... Một giây thôi... để nắm lấy hạnh phúc riêng mình

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top