I Shoujo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

I Shoujo

Thể Loại Truyện : Ecchi, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 30-07,2014

Ngày cập nhật: 30-07,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 318

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

30/07/2014

Chapter 3

28/06/2014

Chapter 2

26/06/2014

Chapter 1

03/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/05/2014

Chapter 2

26/06/2014

Chapter 3

28/06/2014

Chapter 4

30/07/2014
Top