I Wont Let You Become A Star
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

I Wont Let You Become A Star

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 184

Tóm tắt:

Chima phải lén vào một trường nam sinh để trừ tà, tuy nhiên, sao lại có cả cậu bạn trai Chima để ý ở đó...!?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top