Ib Doujinshi - Labyrinth Of The Blue King
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ib Doujinshi - Labyrinth Of The Blue King

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Mystery, Romance, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-05,2014

Ngày cập nhật: 27-05,2014 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,046

Tóm tắt:

Doujinshi kể về after-story của RPG game Ib (kouri), Ending "Forgotten Portrait", lấy bối cảnh Ib một lần nữa lạc vào Guertena World.

Hãy chơi game trước khi đọc.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

27/05/2014

Chapter 12

27/05/2014

Chapter 11

27/05/2014

Chapter 10

27/05/2014

Chapter 9

27/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/09/2013

Chapter 2

15/09/2013

Chapter 3

15/09/2013

Chapter 4

15/09/2013

Chapter 5

15/09/2013

Chapter 6

15/09/2013

Chapter 7

15/09/2013

Chapter 8

27/05/2014

Chapter 9

27/05/2014

Chapter 10

27/05/2014

Chapter 11

27/05/2014

Chapter 12

27/05/2014

Chapter 13

27/05/2014
Top