IB - Instant Bullet
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

IB - Instant Bullet

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 350

Tóm tắt:

Mọi thứ trên thế giới này đều là kẻ thù của tôi.
Thằng con trai, kẻ được gọi là quỷ. Nó có thể cứu thế giới? 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/08/2014

Chapter 1.1

18/05/2015

Chapter 1.2

18/05/2015

Chapter 2

18/11/2015

Chapter 3

18/11/2015

Chapter 4

18/11/2015

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016
Top